Lögmannsþjónusta

 • Almenn lögfræðiþjónusta
 • Fjárskipti eftir skilnað eða sambúðarslit
 • Gjaldþrotaréttur og bústjórn
 • Málflutningur
 • Samningaréttur / samningsgerð
 • Verjendastörf og réttargæsla

 

Almannatengsl

 • Ritun fréttatilkynninga
 • Fjölmiðlaþjálfun
 • Ræðu- og greinaskrif
 • Samskipti við fjölmiðla og vöktun
 • Umsjón samfélagsmiðla
 • Krísustjórnun